Attityd 350 fungerar med konvektionsvärme. Genom sin speciella konstruktion av tilluft till förbränningen ”spolas” glasen med luft och hålls därigenom rena från sotbeläggning. Attityd 350 är förberedd för direktanslutning av förbränningsluft utifrån.

Effekt: 3-8 kW

Verkningsgrad: 70-80%

Vikt: 105kg

Mått (h x b x d): 1085 x 485 x 420