Skurupsbrasvärmebutik - Kompetens och bra priser nära dig.

HKD -vattemantlade

hkd vatten

HKD – Liten och stark

Det handlar inte alltid om storleken när du planerar din vattenburna eldsatadsenhet. Vår HKD 2.2k-SK kan anslutas direkt till din skorsten och till ackumulatortank. Du kan ställa in den var som helst.

Våra små och starka vattenburna kaminer är våra minsta enheter med en konstant uppvärmningsandet till vatten på 60-65%, tack vare dess välfungerande värmeväxlare. Ytterligare en fördel: den måste inte rengöras allt för ofta!

Klicka på respektive datablad under respektive modell  för mer info

 

Öppettider

Kontakta oss